RODO
RODO
Klauzule informacyjne
Zasady rozpatrywania wniosków dot. obsługi praw Klienta
  • Od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”). AURET BANK Spółdzielczy informuje, iż przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych, w tym informacje o możliwych celach przetwarzania i przysługujących prawach dostępne są w opracowanych klauzulach informacyjnych.

    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

    AURET BANK Spółdzielczy ul. Senatorska 2a 95-070 Aleksandrów Łódzki

    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

    e-mail: iodo@auretbank.pl telefon: (42) 712-69-25 pisemnie na adres: AURET BANK Spółdzielczy 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Senatorska 2a (Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Nasz Bank jest zrzeszony w
[object Object]
Nasz Bank jest uczestnikiem
[object Object]
Znajdziesz nas też tutaj
Polityka prywatności
Copyright © 2024 Auret Bank