Minimalna ochrona ubezpieczeniowa

Auret Bank Spółdzielczy w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać załączone Minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

 

 

Do pobrania:

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Nasz Bank jest zrzeszony w
[object Object]
Nasz Bank jest uczestnikiem
[object Object]
Znajdziesz nas też tutaj
Polityka prywatności
Copyright © 2024 Auret Bank