• Minimalna ochrona ubezpieczeniowa

Minimalna ochrona ubezpieczeniowa

Auret Bank Spółdzielczy w celu zabezpieczenia kredytu, może wymagać przedstawienia przez Klienta polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia.

W takim przypadku umowa ubezpieczenia powinna spełniać załączone Minimalne warunki Banku w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

 

 

Do pobrania:

Minimalny zakres ochrony ubezpieczeniowej

Znajdziesz nas też tutaj