O Banku

Historia AURET BANKU Spółdzielczego

Bank rozpoczął swoją działalność 18 kwietnia 1925r. Tego dnia Bank został zarejestrowany w Sądzie w Łodzi jako Kasa Stefczyka w Bełdowie. Siedzibą Kasy, aż do wybuchu II wojny światowej, był lokal w pałacu Wężyków majątku Bełdów.

Po odzyskaniu niepodległości grupa spółdzielców postanowiła reaktywować działalność Kasy. Założycielami powojennej Kasy, której terenem działania było miasto Aleksandrów Łódzki oraz gromady: Brużyca Wielka, Bełdów, Kuciny, Rąbień i Ruda Bugaj, byli m.in.: Hieronim Kawka, Hieronim Powalski, Bolesław Kwiatkowski, Adam Tyburski, Stanisław Roźniakowski.

16 września 1950 roku dokonano wpisu w rejestrze sądowym dla podmiotu o nazwie: Kasa Spółdzielcza w Aleksandrowie Łódzkim. W 1965 roku Kasa zmieniła nazwę na Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim z siedzibą przy ul. Armii Czerwonej 1. 

W 1968 roku kierownictwo Banku powierzono Barbarze Nowak, która zarządzała nim do 1997 roku. W 1992 roku Zarząd Banku, w skład którego wchodzili: Barbara Nowak, Tadeusz Studziński i Tadeusz Pietrzak, podjął decyzję o przeniesieniu siedziby Banku do wyremontowanego budynku przy ul. Ogrodowej 14.

W 1997 roku Prezesem Zarządu Banku została Krystyna Pietruszewska, która wraz z Zarządem podjęła wiele decyzji inwestycyjnych oraz zmierzyła się z osiągnięciem wymaganych przez Prawo Bankowe wyższych progów kapitałowych.

10 lipca 2006 roku funkcję Prezesa Zarządu Banku objęła Anna Ruszkowska. Zarząd w składzie: Anna Ruszkowska, Dariusz Sałata i Agnieszka Kwiatkowska, kontynuował rozwój i umacniał posiadane przez Bank kapitały.

Konieczność prowadzenia nowoczesnej i profesjonalnej obsługi klienta spowodowała, że 24 września 2009 roku otwarto nową siedzibę Centrali Banku w Aleksandrowie Łódzkim przy ulicy Senatorskiej 2a, która do dziś umożliwia kompleksową obsługę klientów oraz zapewnia komfortowe warunki pracy.

Od sierpnia 2022 r. funkcję Prezesa Zarządu Banku objęła Agnieszka Kwiatkowska, a w skład Zarządu jako Wiceprezesi zostali powołani: Mariusz Łabęcki oraz Monika Jaszczak.

Z naturalnej potrzeby rozwoju, dopasowania do zmieniających się czasów, stworzenia czytelniejszej i bardziej precyzyjnej komunikacji z Klientem połączonej z ujednoliceniem oznakowania placówek, rozpoznawalnością działań marketingowych Zarząd Banku podjął decyzję o nadaniu nazwy własnej AURET BANK, która została zarejestrowana w KRS w dniu 1 września 2023 roku.

Jesteśmy przekonani, że zmiana nazwy przyczyni się do zwiększenia rozpoznawalności i znajomości marki przy równoczesnym zachowaniu wartości, które charakteryzują Bank od 100 lat.

Nasz Bank jest zrzeszony w
[object Object]
Nasz Bank jest uczestnikiem
[object Object]
Znajdziesz nas też tutaj
Polityka prywatności
Copyright © 2024 Auret Bank