• Władze Banku

Władze Banku

Skład Zarządu Banku:

Agnieszka Kwiatkowska - Prezes Zarządu

Monika Jaszczak - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Łabęcki - Wiceprezes Zarządu

 

Skład Rady Nadzorczej:

1.    Adam Michaś – Przewodniczący RN

2.    Wojciech Stegliński– Z-ca przewodniczącego RN

3.    Iwona Fabrykowska – Sekretarz RN

4.    Aleksander Szcześniak

5.    Iwona Wojcieszek

6.    Jadwiga Nitecka

7.    Karol Balcerek

8.    Maurycy Nowak

9.    Weronika Ługowska

Znajdziesz nas też tutaj