15-06-2023
Odnowa dla Ciebie – z Tobą od lat!

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że rozpoczęliśmy proces zmiany nazwy Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim na AURET BANK.

Zmiana wizerunku i nazwy Banku nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań!

 • Dlaczego została podjęta decyzja o zmianie?

Zmiana nazwy i logo Banku wynika z naturalnej potrzeby rozwoju i dopasowywania się do zmieniających się czasów. Jest odzwierciedleniem działań zmierzających do budowania mocnej marki bankowej na rynku lokalnym. To chęć stworzenia czytelniejszej i bardziej precyzyjnej komunikacji z Klientem, połączonej z ujednoliceniem oznakowania placówek, rozpoznawalnością działań marketingowych pod nową marką. Wszystko to ma doprowadzić do zwiększenia rozpoznawalności i znajomości marki. Uaktualniamy nasz wizerunek, ale zachowujemy wartości, które charakteryzują nas od lat.

Wprowadzanie powyższych zmian nie ma w założeniu tylko zmiany nazwy oraz logo, to szerzej rozumiany proces, rozpoczęty już jakiś czas temu, polegający na unowocześnianiu oferty i wprowadzaniu mobilnych rozwiązań. To strategia stworzenia nowoczesnego i mobilnego Banku z wieloletnią tradycją, cechującego się zaufaniem i zadowoleniem Klientów.

 • Od kiedy Bank będzie się posługiwał nową nazwą?

Bank będzie posługiwał się nową nazwą od momentu wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Orientacyjny termin takiego wpisu do wrzesień br.

 • Na czym będzie polegała zmiana?

Zmiana będzie polegała na nadaniu nazwy – AURET BANK, na wprowadzeniu nowego logo, odświeżeniu wizerunku naszych placówek oraz wprowadzaniu nowoczesnej mobilnej oferty dla wszystkich klientów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych wartości, do których jesteście Państwo przyzwyczajeni, takich jak profesjonalna obsługa, miła atmosfera, indywidualne podejście do Klienta i długoletnia tradycja.

 • Co pozostanie bez zmian?

AURET BANK pozostanie bankiem spółdzielczym z polskim kapitałem, wchodzącym w skład Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), z dotychczasowymi organami i władzami. Zmiana logo i nazwy nie pociągnie za sobą konieczności modyfikacji dokumentów regulujących współpracę Banku z Klientami. Zmiana nazwy nie ma wpływu na proces obsługi Klientów oraz na sposób korzystania z produktów i usług Banku.

Zmianie nie ulegną:

 • Umowy, wszystkie pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów
 • Produkty bankowe i usługi oferowane przez Bank
 • Numery rachunków bankowych
 • Karty debetowe/kredytowe wydane przez Bank, będą one honorowane do momentu utraty ich ważności
 • Dane adresowe oraz numery telefonów
 • Jaki będzie zakres wprowadzanych zmian? Co się zmieni?

Zmianie ulegną:

 • nazwa formalno-prawna Banku z Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim na AURET BANK Spółdzielczy wraz z logotypem
 • nazwa wraz z logotypem Banku w oznakowaniu placówek, bankomatów, na drukach, formularzach, wizytówkach, w materiałach reklamowych i informacyjnych dla Klientów
 • adres strony internetowej
 • nazwa oraz szata graficzna na stronie www, w bankowości internetowej i w aplikacji mobilnej
 • adresy mailowe

Nasz Bank jest zrzeszony w
[object Object]
Nasz Bank jest uczestnikiem
[object Object]
Znajdziesz nas też tutaj
Polityka prywatności
Copyright © 2024 Auret Bank