Zakończyliśmy proces zmiany nazwy Banku

01-09-2023

 au

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że zakończyliśmy proces zmiany nazwy Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim na AURET BANK.

Temat zmiany nazwy Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Łódzkim był przedmiotem dyskusji od kilku lat. Nazwa Bank Spółdzielczy jest nazwą powszechną, nie wskazuje bezpośrednio konkretnej instytucji. Decyzja
o nadaniu nazwy własnej Bankowi podyktowana była zmieniającymi się warunkami rynkowymi i otoczeniem konkurencyjnym, które determinują potrzebę wprowadzenia unikalnej identyfikacji Banku, co wpływa na wzrost rozpoznawalności marki. Zmiana nazwy i logo Banku jest odzwierciedleniem działań zmierzających do budowania unikalnej marki bankowej na rynku lokalnym.

Nazwa AURET jest konstelacją dwóch słów. Początek nazwy AURET pochodzi od Au – Aurum, tzn. złoto jako synonim czegoś wartościowego i trwałego. Natomiast prosta i solidna końcówka RET pochodzi od słowa return czyli zwrot, zarobek, dochód czy zysk. Rozpoczynająca nazwę litera A nawiązuje do miejscowości Aleksandrów Łódzki, gdzie Bank ma swoją siedzibę i prowadzi działalność.

Wprowadzanie powyższych zmian to szerzej rozumiany proces sygnowany nadaniem nazwy – AURET BANK. To chęć stworzenia precyzyjnej komunikacji z Klientem, połączonej z ujednoliceniem oznakowania placówek i rozpoznawalnością działań marketingowych pod nową marką, ale również wprowadzenie nowoczesnej mobilnej oferty dla wszystkich Klientów, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowych wartości, do których jesteście Państwo przyzwyczajeni, takich jak sprawna i profesjonalna obsługa, miła atmosfera, indywidualne podejście do potrzeb Klienta i długoletnia tradycja. Odnawiamy nasz wizerunek, ale zachowujemy wartości, które charakteryzują nas od lat.

Bank posługuje się nową nazwą od momentu zarejestrowania zmian statutowych w Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. od 01-09-2023r.

AURET BANK pozostaje bankiem spółdzielczym z polskim kapitałem, wchodzącym w skład Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS), z dotychczasowymi organami i władzami. Zmiana logo i nazwy nie pociągnie za sobą konieczności modyfikacji dokumentów regulujących współpracę Banku z Klientami. Zmiana nazwy nie ma wpływu na proces obsługi Klientów oraz na sposób korzystania z produktów i usług Banku.

Zmianie nie ulegają:

  • umowy, wszystkie pozostają w mocy i nie wymagają podpisywania aneksów
  • produkty bankowe i usługi oferowane przez Bank
  • numery rachunków bankowych
  • karty debetowe/kredytowe wydane przez Bank, będą one honorowane do momentu utraty ich ważności
  • dane adresowe oraz numery telefonów

Zmianie ulega:

  • nazwa formalno-prawna Banku z Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim na AURET BANK Spółdzielczywraz z logotypem
  • nazwa wraz z logotypem Banku w oznakowaniu placówek, bankomatów, na drukach, formularzach, wizytówkach, w materiałach reklamowych i informacyjnych dla Klientów
  • adres strony internetowej na www.auretbank.pl
  • nazwa oraz szata graficzna na stronie www, w bankowości internetowej i w aplikacji mobilnej
  • adresy mailowe

au1

Ważne!

Zmiana wizerunku i nazwy Banku nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych działań.

Wierzymy, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa przychylnością, a Bank będzie postrzegany jako nowoczesna i przyjazna lokalna instytucja finansowa.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji, wszystkich niezbędnych wyjaśnień udzielą Państwu nasi pracownicy w placówkach Banku, telefonicznie, a także drogą elektroniczną.

Z poważaniem

Zarząd AURET BANK

Znajdziesz nas też tutaj